Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2012, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2013 10:02 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 UNVDA Nová Víska u Domašína ČEZ ORGREZ,a.s. 1 637,0 99,3
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 116 281,3 100,0
2 TKAOK Karviná-ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Karviná 97 366,0 97,0
3 SSTEM Stehelčeves ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha 79 130,0 100,0
4 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 71 239,8 100,0
5 ZVMEK Valašské Meziříčí - Masarykova MVM Ekovia 65 129,0 100,0
6 SKLRM Kladno-Rozdělov ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha 63 93,0 69,9
7 JJIZM Jihlava-Znojemská ZÚ, SMOva ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava 62 94,0 100,0
8 SKLCM Kladno-Vrapice ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha 53 123,0 100,0
9 SBUSM Buštěhrad ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha 52 111,0 100,0
10 TSUNA Šunychl ČEZ ORGREZ,a.s. 44 520,8 73,6
11 MSMUK Šumperk MÚ MŠUM Ekovia 42 171,0 100,0
12 ARERK Pha5-Řeporyje ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Praze 10 37 106,0 99,5
13 UMLAA Milá ČEZ ORGREZ,a.s. 34 93,3 97,7
14 EUOPA Ústí n.Orl.-Podměstí ZÚ Ústí nL ZÚ se sidlem v Ústi n/L 31 112,5 100,0
15 BBNAM Brno-Masná ZÚ, SMOva Odd.faktorů prostředí 30 103,0 82,5
16 UDROA Droužkovice ČEZ ORGREZ,a.s. 27 120,8 96,0
17 ESTVA Svitavy ZÚ Ústí nL ZÚ se sidlem v Ústi n/L 21 96,4 100,0
18 UKOSA Kostomlaty pod Mileš. ČEZ ORGREZ,a.s. 21 81,9 98,1
19 KCHEM Cheb-ESKA HEL Cheb Hygienické a ekologické lab. Cheb 17 88,0 76,2
20 MOLSA Olomouc-Šmeralova ZÚ, SMOva ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL 16 121,3 100,0
21 BHODA Hodonín ZÚ, SMOva Odd.faktorů prostředí 12 84,3 100,0
22 SPROM Příbram I.- nemocnice ZÚ Ústí nL ZÚ Praha, pracoviště Příbram 12 72,0 61,2
23 SKOAA Kolín SAZ ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha 10 92,1 91,5
24 BBODM Brno-Dobrovského ZÚ, SMOva Odd.faktorů prostředí 9 91,0 48,4
25 JHBSA Havl.Brod-Smetan.nám. ZÚ, SMOva ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava 8 84,1 99,3
26 HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, prac.HK 8 65,4 100,0
27 CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. ZÚ Ústí nL ZÚ-Ústí n/L, pracoviště České Budějovice 7 88,3 100,0
28 ASROM Pha10-Šrobárova SZÚ NRL pro venk. ovzduší 7 78,0 67,5
29 PKLSA Klatovy soud ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L 5 95,1 100,0
30 PPLRA Plzeň-Roudná ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň 5 84,5 100,0
31 ULPRA Libkovice pod Řípem ČEZ ORGREZ,a.s. 5 72,5 69,4
32 UUKPM Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem 3 94,0 68,3
33 JZNZA Ždár nad Sázavou ZÚ, SMOva ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava 2 57,1 98,4
34 KSOVA Sokolov1 ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem-OHL Karlovy Vary 2 54,9 41,5
35 UNVDA Nová Víska u Domašína ČEZ ORGREZ,a.s. 1 50,9 95,9