Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2011, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2012 03:48 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Pořadí Lokalita Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 Ostrava-Mariánské Hory (1649) ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 5 1222,4 100,0
2 Komáří Vížka (1328) ČEZ ORGREZ,a.s. 5 733,1 98,5
3 Vítkov (1458) ČEZ ORGREZ,a.s. 1 469,0 98,7
4 Výsluní (1871) ČEZ ORGREZ,a.s. 1 389,8 98,8
5 Čes. Budějovice-Třešň. (1193) ZÚ se sídlem v Plzni 1 376,8 100,0
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Pořadí Lokalita Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 Ostrava-Mariánské Hory (1649) ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 1 209,6 100,0
2 Litvínov (929) ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem,CHL 1 154,0 65,5
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Pořadí Lokalita Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 Ostrava-Radvanice ZÚ (1650) ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 1 240,4 100,0
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Lokalita Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 Karviná-ZÚ (517) ZÚ-Karviná 126 296,0 98,1
2 Ostrava-Radvanice ZÚ (1650) ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 118 185,1 100,0
3 Stehelčeves (663) ZÚ Praha ZÚ se sídlem v Praze - Kladno 114 168,0 100,0
4 Ostrava-Mariánské Hory (1649) ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 106 199,4 100,0
5 Zlín-Svit (1621) MZLl Ekovia 104 176,0 100,0
6 Kladno-Rozdělov (471) ZÚ Praha ZÚ se sídlem v Praze - Kladno 67 151,0 63,8
7 Pha5-Řeporyje (629) ZÚ Praha ZÚ se sídlem v Praze 10 65 136,0 98,9
8 Buštěhrad (595) ZÚ Praha ZÚ se sídlem v Praze - Kladno 59 197,0 100,0
9 Kladno-Vrapice (662) ZÚ Praha ZÚ se sídlem v Praze - Kladno 57 125,0 100,0
10 Šumperk MÚ (1619) MŠUM Ekovia 54 109,0 100,0
11 Valašské Meziříčí - obora (1892) MVM Ekovia 48 128,0 100,0
12 Milá (1330) ČEZ ORGREZ,a.s. 42 126,5 98,3
13 Olomouc-Velkomoravská (1622) MOLO Ekovia 41 146,0 100,0
14 Kostomlaty pod Mileš. (1329) ČEZ ORGREZ,a.s. 38 124,3 97,7
15 Děčín-ZÚ (576) ZÚ v Ústí n.Labem-oblast.prac.Děčín 36 112,0 32,6
16 Cheb-ESKA (486) HEL Cheb Hygienické a ekologické lab. Cheb 36 105,0 84,9
17 Droužkovice (1331) ČEZ ORGREZ,a.s. 34 155,9 95,1
18 Jihlava-Znojemská (505) ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava 32 80,0 92,1
19 Valašské Meziříčí - Masarykova (1661) MVM Ekovia 30 105,0 100,0
20 Ústí n.Orl.-Podměstí (1117) ZÚ se sídlem v Ostravě, k.a o.m. Ústí n. Orlicí 28 91,6 100,0
21 Olomouc-Šmeralova (1197) ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL 27 123,7 100,0
22 Hr.Král.-Sukovy sady (396) ZÚ se sídlem v Hradci Králové 27 99,8 100,0
23 Sokolov1 (1199) ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem-OHL Karlovy Vary 27 88,6 100,0
24 Brno-Masná (1620) Odd.faktorů prostředí 24 148,0 75,9
25 Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova (1457) ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem 23 101,0 69,0
26 Svitavy (1195) ZÚ se sídlem v Ostravě, k.a o.m. Ústí n. Orlicí 23 97,3 100,0
27 Kolín SAZ (1191) ZÚ Praha ZÚ se sídlem v Praze - Kolín III 23 86,4 100,0
28 Klatovy soud (808) ZÚ se sídlem v Plzni-Centr.lab.Klatovy 23 79,5 100,0
29 Příbram I.- nemocnice (463) ZÚ Praha ZÚ Praha, pracoviště Příbram 22 113,0 67,9
30 Litvínov (929) ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem,CHL 19 148,0 96,4
31 Most-ZÚ (537) ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem,CHL 18 87,0 81,1
32 Havl.Brod-Smetan.nám. (1200) ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava 17 72,0 100,0
33 Pha10-Šrobárova (457) NRL pro venk. ovzduší 16 92,0 67,9
34 Hodonín (1198) Odd.faktorů prostředí 16 79,7 100,0
35 Plzeň-Roudná (1194) ZÚ se sídlem v Plzni 13 82,7 100,0
36 Čes. Budějovice-Třešň. (1193) ZÚ se sídlem v Plzni 13 73,8 100,0
37 Ústí n.L.-Krás.Březno (545) ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem 7 88,0 8,5
38 Nová Víska u Domašína (1332) ČEZ ORGREZ,a.s. 7 79,2 98,8
39 Ždár nad Sázavou (1196) ZÚ se sídlem v Ostravě-odbor hyg.lab.Jihlava 4 60,8 100,0
40 Brno-Dobrovského (533) Odd.faktorů prostředí 3 82,0 83,6
41 Liberec-Vratislavice (1546) ZÚ se sídlem v Liberci 1 58,0 86,3