Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPMOA
Lokalita: Plzeň - mobil
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 62,0
2 02.01.2020 00:00 65,2
3 15.01.2020 00:00 55,9
4 16.01.2020 00:00 61,9
5 23.01.2020 00:00 52,0
6 25.01.2020 00:00 56,3
7 26.01.2020 00:00 56,5