Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTPMA
Lokalita: Teplice
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2020 00:00 52,5
2 03.01.2020 00:00 56,7
3 16.01.2020 00:00 83,1
4 17.01.2020 00:00 66,6
5 18.01.2020 00:00 67,3
6 26.01.2020 00:00 62,2
7 27.01.2020 00:00 57,9
8 09.02.2020 00:00 53,5