Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CTABA
Lokalita: Tábor
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 55,5
2 02.01.2020 00:00 78,9
3 03.01.2020 00:00 72,4
4 06.01.2020 00:00 56,5
5 07.01.2020 00:00 50,4
6 10.01.2020 00:00 53,2
7 12.01.2020 00:00 52,3
8 16.01.2020 00:00 66,6
9 27.01.2020 00:00 52,6