Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SKLSA
Lokalita: Kladno-Švermov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 75,8
2 02.01.2020 00:00 75,5
3 14.01.2020 00:00 51,8
4 15.01.2020 00:00 55,2
5 16.01.2020 00:00 76,9
6 17.01.2020 00:00 62,6
7 18.01.2020 00:00 76,5
8 19.01.2020 00:00 50,2
9 21.01.2020 00:00 58,7
10 23.01.2020 00:00 56,8
11 26.01.2020 00:00 68,7
12 27.01.2020 00:00 63,2
13 08.02.2020 00:00 50,5
14 09.02.2020 00:00 53,9