Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TVERA
Lokalita: Věřňovice
Pořadí Datum Hodnota
1 03.01.2020 00:00 50,1
2 06.01.2020 00:00 71,2
3 16.01.2020 00:00 92,8
4 17.01.2020 00:00 191,0
5 19.01.2020 00:00 55,7
6 24.01.2020 00:00 60,2
7 08.02.2020 00:00 70,4