Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULOMA
Lokalita: Lom
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2020 00:00 50,9
2 03.01.2020 00:00 76,3
3 06.01.2020 00:00 54,3
4 07.01.2020 00:00 70,7
5 14.01.2020 00:00 69,2
6 15.01.2020 00:00 51,8
7 16.01.2020 00:00 102,0
8 17.01.2020 00:00 68,0
9 18.01.2020 00:00 78,5
10 25.01.2020 00:00 55,4
11 26.01.2020 00:00 62,7
12 27.01.2020 00:00 55,4
13 09.02.2020 00:00 70,8
14 16.02.2020 00:00 65,5