Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MSTE
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: USTEA
Lokalita: Štětí
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2020 00:00 50,6
2 07.01.2020 00:00 50,3
3 16.01.2020 00:00 53,0
4 17.01.2020 00:00 65,0
5 26.01.2020 00:00 60,7
6 27.01.2020 00:00 58,0