Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: SKRPA
Lokalita: Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2020 00:00 54,8
2 16.01.2020 00:00 57,5
3 17.01.2020 00:00 65,1
4 21.01.2020 00:00 56,4
5 24.01.2020 00:00 60,4
6 27.01.2020 00:00 52,5