Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLRA
Lokalita: Plzeň-Roudná
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 63,9
2 02.01.2020 00:00 63,5
3 16.01.2020 00:00 51,3
4 25.01.2020 00:00 52,2
5 27.01.2020 00:00 51,9
6 09.02.2020 00:00 53,6