Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EMTPA
Lokalita: Moravská Třebová - Piaristická.
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2020 00:00 53,7
2 02.01.2020 00:00 72,8
3 03.01.2020 00:00 55,5
4 10.01.2020 00:00 66,5
5 16.01.2020 00:00 59,8
6 19.01.2020 00:00 50,5
7 23.01.2020 00:00 57,6