Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNVA
Lokalita: Brno-Úvoz (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2020 00:00 50,5
2 07.01.2020 00:00 53,2
3 08.01.2020 00:00 51,8
4 09.01.2020 00:00 63,0
5 10.01.2020 00:00 73,0
6 16.01.2020 00:00 55,9