Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.02.2020 04:29 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBDNA
Lokalita: Brno - Dětská nemocnice
Pořadí Datum Hodnota
1 03.01.2020 00:00 51,5
2 07.01.2020 00:00 54,1
3 08.01.2020 00:00 52,8
4 09.01.2020 00:00 58,2
5 10.01.2020 00:00 71,8
6 16.01.2020 00:00 59,5