Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SBERA
Lokalita: Beroun
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 51,9
2 21.01.2019 00:00 69,8
3 22.01.2019 00:00 69,5
4 23.01.2019 00:00 64,8
5 24.01.2019 00:00 55,7
6 25.01.2019 00:00 53,3
7 02.02.2019 00:00 51,0
8 05.02.2019 00:00 52,3
9 15.02.2019 00:00 57,8
10 16.02.2019 00:00 52,7
11 17.02.2019 00:00 56,8
12 18.02.2019 00:00 73,2
13 19.02.2019 00:00 53,1
14 25.02.2019 00:00 50,3
15 27.02.2019 00:00 54,7
16 15.10.2019 00:00 120,0
17 23.10.2019 00:00 53,8
18 20.11.2019 00:00 56,5
19 19.12.2019 00:00 51,2