Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: UDOKM
Lokalita: Doksany
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 53,0
2 20.01.2019 00:00 55,0
3 21.01.2019 00:00 63,0
4 22.01.2019 00:00 85,0
5 23.01.2019 00:00 65,0
6 05.02.2019 00:00 51,0
7 16.02.2019 00:00 54,0
8 17.02.2019 00:00 53,0
9 18.02.2019 00:00 57,0
10 19.02.2019 00:00 63,0
11 24.02.2019 00:00 56,0
12 28.02.2019 00:00 56,0