Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 03.12.2019 04:10 SEČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: NO2 - oxid dusičitý
Doba průměrování: 1 hodina
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 200
Max. povolený počet překročení: 18
Vlastník: VČs
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: STCSA
Lokalita: Tobolka-Čertovy schody
Pořadí Datum Hodnota
1 23.10.2019 08:00 1896,1
2 23.10.2019 09:00 1542,6