Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CPRAA
Lokalita: Prachatice
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 50,1
2 19.01.2017 06:00 70,9
3 20.01.2017 06:00 78,3
4 21.01.2017 06:00 98,3
5 22.01.2017 06:00 101,7
6 23.01.2017 06:00 83,5
7 24.01.2017 06:00 59,5
8 27.01.2017 06:00 58,0
9 28.01.2017 06:00 84,9
10 29.01.2017 06:00 101,1
11 30.01.2017 06:00 81,8
12 31.01.2017 06:00 74,7
13 01.02.2017 06:00 95,2
14 02.02.2017 06:00 74,4
15 03.02.2017 06:00 81,5
16 08.02.2017 06:00 56,2
17 09.02.2017 06:00 60,2
18 14.02.2017 06:00 67,6
19 15.02.2017 06:00 60,0