Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPMOA
Lokalita: Plzeň - mobil
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 60,6
2 19.01.2017 06:00 138,1
3 20.01.2017 06:00 138,7
4 21.01.2017 06:00 135,6
5 22.01.2017 06:00 126,9
6 23.01.2017 06:00 140,9
7 24.01.2017 06:00 66,7
8 27.01.2017 06:00 71,1
9 28.01.2017 06:00 68,4
10 29.01.2017 06:00 113,7
11 30.01.2017 06:00 97,1
12 31.01.2017 06:00 70,3
13 01.02.2017 06:00 71,5
14 02.02.2017 06:00 68,2
15 03.02.2017 06:00 79,4
16 04.02.2017 06:00 65,4
17 07.02.2017 06:00 50,3
18 08.02.2017 06:00 53,4
19 09.02.2017 06:00 63,0
20 13.02.2017 06:00 63,5
21 14.02.2017 06:00 96,7
22 15.02.2017 06:00 176,5
23 16.02.2017 06:00 83,7
24 20.10.2017 06:00 53,1
25 03.11.2017 06:00 53,4
26 04.11.2017 06:00 63,3
27 23.11.2017 06:00 92,0
28 02.12.2017 06:00 50,8