Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLBA
Lokalita: Plzeň-Bory
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 52,4
2 19.01.2017 06:00 102,0
3 20.01.2017 06:00 119,0
4 21.01.2017 06:00 121,0
5 22.01.2017 06:00 114,1
6 23.01.2017 06:00 109,8
7 24.01.2017 06:00 62,2
8 27.01.2017 06:00 67,7
9 28.01.2017 06:00 73,5
10 29.01.2017 06:00 101,6
11 30.01.2017 06:00 76,3
12 31.01.2017 06:00 69,8
13 01.02.2017 06:00 80,1
14 02.02.2017 06:00 63,7
15 03.02.2017 06:00 75,2
16 08.02.2017 06:00 58,5
17 09.02.2017 06:00 68,7
18 13.02.2017 06:00 64,5
19 14.02.2017 06:00 93,8
20 15.02.2017 06:00 112,8
21 16.02.2017 06:00 78,3