Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLSA
Lokalita: Plzeň-Skvrňany
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2017 06:00 128,4
2 20.01.2017 06:00 132,2
3 21.01.2017 06:00 113,2
4 22.01.2017 06:00 127,1
5 23.01.2017 06:00 132,8
6 24.01.2017 06:00 75,8
7 27.01.2017 06:00 66,8
8 28.01.2017 06:00 86,8
9 29.01.2017 06:00 127,0
10 30.01.2017 06:00 109,1
11 31.01.2017 06:00 65,0
12 01.02.2017 06:00 80,0
13 02.02.2017 06:00 66,4
14 03.02.2017 06:00 68,0
15 14.02.2017 06:00 100,9
16 15.02.2017 06:00 116,1
17 16.02.2017 06:00 97,2
18 13.03.2017 06:00 51,5