Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLEA
Lokalita: Plzeň-střed
Pořadí Datum Hodnota
1 08.01.2017 06:00 52,2
2 19.01.2017 06:00 80,7
3 20.01.2017 06:00 96,1
4 21.01.2017 06:00 98,6
5 22.01.2017 06:00 82,5
6 23.01.2017 06:00 87,4
7 27.01.2017 06:00 53,8
8 28.01.2017 06:00 51,8
9 29.01.2017 06:00 66,0
10 01.02.2017 06:00 63,0
11 02.02.2017 06:00 65,3
12 03.02.2017 06:00 77,4
13 07.02.2017 06:00 53,4
14 08.02.2017 06:00 63,6
15 09.02.2017 06:00 72,8
16 13.02.2017 06:00 70,0
17 14.02.2017 06:00 99,2
18 15.02.2017 06:00 122,2
19 16.02.2017 06:00 91,8
20 27.02.2017 06:00 51,1
21 13.03.2017 06:00 50,2