Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HHKTM
Lokalita: Hradec Králové - tř. SNP
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 67,0
2 07.01.2017 06:00 69,1
3 08.01.2017 06:00 70,6
4 09.01.2017 06:00 60,0
5 18.01.2017 06:00 54,0
6 19.01.2017 06:00 120,2
7 20.01.2017 06:00 134,3
8 21.01.2017 06:00 136,8
9 23.01.2017 06:00 54,7
10 24.01.2017 06:00 52,3
11 25.01.2017 06:00 74,7
12 29.01.2017 06:00 87,7
13 30.01.2017 06:00 53,9
14 01.02.2017 06:00 85,2
15 03.02.2017 06:00 58,0
16 04.02.2017 06:00 57,9
17 09.02.2017 06:00 63,9
18 12.02.2017 06:00 71,0
19 13.02.2017 06:00 97,5
20 14.02.2017 06:00 81,1
21 15.02.2017 06:00 106,7
22 16.02.2017 06:00 127,8
23 17.02.2017 06:00 75,2
24 18.10.2017 06:00 58,3
25 19.10.2017 06:00 51,5
26 02.12.2017 06:00 64,6
27 20.12.2017 06:00 65,0