Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MOLJA
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 63,4
2 02.01.2017 06:00 75,4
3 07.01.2017 06:00 55,8
4 08.01.2017 06:00 57,9
5 09.01.2017 06:00 102,3
6 10.01.2017 06:00 71,3
7 11.01.2017 06:00 72,0
8 16.01.2017 06:00 55,8
9 18.01.2017 06:00 67,5
10 19.01.2017 06:00 135,6
11 20.01.2017 06:00 180,2
12 21.01.2017 06:00 162,8
13 22.01.2017 06:00 144,3
14 23.01.2017 06:00 99,7
15 24.01.2017 06:00 80,2
16 25.01.2017 06:00 51,5
17 26.01.2017 06:00 77,1
18 27.01.2017 06:00 104,0
19 28.01.2017 06:00 66,6
20 29.01.2017 06:00 68,1
21 30.01.2017 06:00 77,8
22 31.01.2017 06:00 61,5
23 01.02.2017 06:00 88,1
24 02.02.2017 06:00 67,7
25 03.02.2017 06:00 63,2
26 04.02.2017 06:00 63,3
27 05.02.2017 06:00 53,0
28 08.02.2017 06:00 74,8
29 09.02.2017 06:00 99,0
30 10.02.2017 06:00 144,7
31 11.02.2017 06:00 66,5
32 12.02.2017 06:00 93,7
33 13.02.2017 06:00 154,3
34 14.02.2017 06:00 177,7
35 15.02.2017 06:00 144,4
36 16.02.2017 06:00 165,1
37 17.02.2017 06:00 68,5
38 18.02.2017 06:00 80,5
39 14.03.2017 06:00 64,4
40 15.03.2017 06:00 53,2
41 18.10.2017 06:00 51,6
42 19.10.2017 06:00 61,8
43 21.10.2017 06:00 51,1
44 08.11.2017 06:00 53,7
45 09.11.2017 06:00 61,4
46 15.11.2017 06:00 61,2
47 01.12.2017 06:00 51,1
48 16.12.2017 06:00 53,6
49 19.12.2017 06:00 59,1
50 20.12.2017 06:00 87,9
51 21.12.2017 06:00 66,5