Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALEGA
Lokalita: Praha 2-Legerova (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 71,5
2 08.01.2017 06:00 66,7
3 18.01.2017 06:00 50,0
4 19.01.2017 06:00 96,8
5 20.01.2017 06:00 134,8
6 21.01.2017 06:00 148,5
7 22.01.2017 06:00 101,7
8 23.01.2017 06:00 72,7
9 27.01.2017 06:00 63,1
10 28.01.2017 06:00 53,5
11 29.01.2017 06:00 79,1
12 30.01.2017 06:00 53,0
13 31.01.2017 06:00 54,4
14 01.02.2017 06:00 78,4
15 02.02.2017 06:00 54,2
16 03.02.2017 06:00 59,1
17 04.02.2017 06:00 58,6
18 07.02.2017 06:00 57,3
19 08.02.2017 06:00 56,9
20 09.02.2017 06:00 60,8
21 13.02.2017 06:00 83,4
22 14.02.2017 06:00 93,7
23 15.02.2017 06:00 102,5
24 16.02.2017 06:00 96,0
25 18.10.2017 06:00 52,1
26 08.11.2017 06:00 53,5