Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLLA
Lokalita: Plzeň-Lochotín
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2017 06:00 77,0
2 20.01.2017 06:00 91,7
3 21.01.2017 06:00 89,5
4 22.01.2017 06:00 92,7
5 23.01.2017 06:00 92,9
6 29.01.2017 06:00 73,4
7 30.01.2017 06:00 62,5
8 31.01.2017 06:00 58,0
9 01.02.2017 06:00 79,0
10 02.02.2017 06:00 64,1
11 03.02.2017 06:00 76,7
12 04.02.2017 06:00 51,4
13 07.02.2017 06:00 51,5
14 08.02.2017 06:00 61,8
15 09.02.2017 06:00 67,8
16 13.02.2017 06:00 65,2
17 14.02.2017 06:00 88,8
18 15.02.2017 06:00 98,5
19 16.02.2017 06:00 87,3
20 04.11.2017 06:00 54,6