Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AREPA
Lokalita: Praha 1-n. Republiky
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 92,2
2 08.01.2017 06:00 82,2
3 18.01.2017 06:00 62,4
4 19.01.2017 06:00 121,9
5 20.01.2017 06:00 162,7
6 21.01.2017 06:00 176,8
7 22.01.2017 06:00 113,1
8 23.01.2017 06:00 93,9
9 25.01.2017 06:00 51,0
10 27.01.2017 06:00 68,0
11 28.01.2017 06:00 74,5
12 29.01.2017 06:00 104,8
13 30.01.2017 06:00 72,9
14 31.01.2017 06:00 63,8
15 01.02.2017 06:00 107,9
16 02.02.2017 06:00 67,0
17 03.02.2017 06:00 88,5
18 04.02.2017 06:00 76,8
19 07.02.2017 06:00 71,8
20 08.02.2017 06:00 68,5
21 09.02.2017 06:00 77,8
22 10.02.2017 06:00 56,2
23 12.02.2017 06:00 55,0
24 13.02.2017 06:00 109,2
25 14.02.2017 06:00 115,9
26 15.02.2017 06:00 134,5
27 16.02.2017 06:00 142,8
28 13.03.2017 06:00 53,8
29 17.10.2017 06:00 55,8
30 18.10.2017 06:00 66,6
31 19.10.2017 06:00 53,5
32 08.11.2017 06:00 59,8
33 02.12.2017 06:00 53,3