Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BBNEM
Lokalita: Brno-Soběšice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 61,3
2 19.01.2017 06:00 79,7
3 20.01.2017 06:00 69,4
4 21.01.2017 06:00 50,9
5 23.01.2017 06:00 56,1
6 27.01.2017 06:00 53,2
7 28.01.2017 06:00 62,0
8 29.01.2017 06:00 58,3
9 30.01.2017 06:00 69,3
10 31.01.2017 06:00 54,4
11 09.02.2017 06:00 63,4
12 12.02.2017 06:00 52,3
13 13.02.2017 06:00 78,8
14 14.02.2017 06:00 57,4
15 15.02.2017 06:00 58,0
16 16.02.2017 06:00 96,0
17 18.10.2017 06:00 55,5