Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTPMA
Lokalita: Teplice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 89,4
2 07.01.2017 06:00 54,6
3 08.01.2017 06:00 51,0
4 11.01.2017 06:00 69,3
5 19.01.2017 06:00 138,8
6 20.01.2017 06:00 175,0
7 21.01.2017 06:00 155,6
8 22.01.2017 06:00 60,2
9 23.01.2017 06:00 121,4
10 24.01.2017 06:00 65,1
11 27.01.2017 06:00 77,0
12 28.01.2017 06:00 67,7
13 29.01.2017 06:00 89,7
14 30.01.2017 06:00 94,0
15 31.01.2017 06:00 65,9
16 01.02.2017 06:00 99,8
17 02.02.2017 06:00 86,8
18 03.02.2017 06:00 151,3
19 04.02.2017 06:00 57,9
20 05.02.2017 06:00 67,9
21 07.02.2017 06:00 53,2
22 08.02.2017 06:00 53,6
23 09.02.2017 06:00 56,1
24 13.02.2017 06:00 73,9
25 14.02.2017 06:00 91,1
26 15.02.2017 06:00 141,4
27 16.02.2017 06:00 142,7
28 01.10.2017 06:00 53,1
29 18.10.2017 06:00 74,4
30 19.10.2017 06:00 53,3
31 20.10.2017 06:00 55,2
32 04.11.2017 06:00 56,2
33 24.11.2017 06:00 63,7
34 02.12.2017 06:00 53,9
35 19.12.2017 06:00 55,3
36 20.12.2017 06:00 61,3
37 31.12.2017 06:00 74,1