Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AVYNA
Lokalita: Praha 9-Vysočany
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 65,5
2 08.01.2017 06:00 75,2
3 19.01.2017 06:00 90,0
4 20.01.2017 06:00 113,0
5 21.01.2017 06:00 139,4
6 22.01.2017 06:00 72,2
7 23.01.2017 06:00 102,2
8 24.01.2017 06:00 57,5
9 25.01.2017 06:00 66,3
10 27.01.2017 06:00 76,0
11 28.01.2017 06:00 76,8
12 29.01.2017 06:00 113,0
13 30.01.2017 06:00 83,2
14 31.01.2017 06:00 72,5
15 01.02.2017 06:00 115,5
16 02.02.2017 06:00 73,7
17 03.02.2017 06:00 92,8
18 04.02.2017 06:00 81,5
19 06.02.2017 06:00 58,9
20 07.02.2017 06:00 80,6
21 08.02.2017 06:00 75,2
22 09.02.2017 06:00 79,5
23 10.02.2017 06:00 60,4
24 12.02.2017 06:00 59,0
25 13.02.2017 06:00 112,3
26 14.02.2017 06:00 125,5
27 15.02.2017 06:00 150,7
28 16.02.2017 06:00 146,5
29 13.03.2017 06:00 59,4
30 14.03.2017 06:00 55,7
31 16.10.2017 06:00 53,4
32 17.10.2017 06:00 56,2
33 18.10.2017 06:00 64,4
34 19.10.2017 06:00 51,5
35 03.11.2017 06:00 66,8
36 08.11.2017 06:00 55,2
37 23.11.2017 06:00 66,6
38 24.11.2017 06:00 74,0
39 01.12.2017 06:00 58,4