Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASTOA
Lokalita: Praha 5-Stodůlky
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 85,0
2 19.01.2017 06:00 119,2
3 20.01.2017 06:00 160,7
4 21.01.2017 06:00 165,2
5 22.01.2017 06:00 90,5
6 23.01.2017 06:00 79,5
7 25.01.2017 06:00 54,4
8 27.01.2017 06:00 59,0
9 28.01.2017 06:00 60,7
10 29.01.2017 06:00 101,0
11 30.01.2017 06:00 61,9
12 31.01.2017 06:00 58,2
13 01.02.2017 06:00 95,2
14 02.02.2017 06:00 64,5
15 03.02.2017 06:00 73,8
16 04.02.2017 06:00 57,2
17 07.02.2017 06:00 61,2
18 08.02.2017 06:00 60,1
19 09.02.2017 06:00 69,0
20 13.02.2017 06:00 82,8
21 14.02.2017 06:00 99,2
22 15.02.2017 06:00 112,6
23 16.02.2017 06:00 74,7