Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AKALA
Lokalita: Praha 8-Karlín
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 85,8
2 08.01.2017 06:00 88,7
3 18.01.2017 06:00 57,9
4 19.01.2017 06:00 122,0
5 20.01.2017 06:00 165,0
6 21.01.2017 06:00 175,2
7 22.01.2017 06:00 103,8
8 23.01.2017 06:00 100,9
9 25.01.2017 06:00 60,8
10 26.01.2017 06:00 58,4
11 27.01.2017 06:00 70,9
12 28.01.2017 06:00 74,9
13 29.01.2017 06:00 106,5
14 30.01.2017 06:00 76,5
15 31.01.2017 06:00 62,5
16 01.02.2017 06:00 108,3
17 02.02.2017 06:00 66,5
18 03.02.2017 06:00 86,3
19 04.02.2017 06:00 72,0
20 07.02.2017 06:00 69,4
21 08.02.2017 06:00 64,9
22 09.02.2017 06:00 72,6
23 10.02.2017 06:00 68,6
24 11.02.2017 06:00 56,1
25 12.02.2017 06:00 64,2
26 13.02.2017 06:00 108,3
27 14.02.2017 06:00 111,4
28 15.02.2017 06:00 135,3
29 16.02.2017 06:00 135,3
30 13.03.2017 06:00 62,4
31 14.03.2017 06:00 59,4
32 01.04.2017 06:00 50,0
33 08.04.2017 06:00 52,4
34 18.10.2017 06:00 65,5
35 19.10.2017 06:00 55,0
36 03.11.2017 06:00 51,4