Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZZLNA
Lokalita: Zlín
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 85,0
2 02.01.2017 06:00 89,0
3 08.01.2017 06:00 113,6
4 09.01.2017 06:00 80,2
5 10.01.2017 06:00 65,2
6 16.01.2017 06:00 58,3
7 18.01.2017 06:00 58,2
8 19.01.2017 06:00 118,6
9 20.01.2017 06:00 122,0
10 21.01.2017 06:00 143,8
11 22.01.2017 06:00 66,3
12 23.01.2017 06:00 95,0
13 24.01.2017 06:00 68,2
14 25.01.2017 06:00 69,9
15 26.01.2017 06:00 60,9
16 27.01.2017 06:00 65,4
17 28.01.2017 06:00 65,3
18 29.01.2017 06:00 72,8
19 30.01.2017 06:00 93,5
20 01.02.2017 06:00 97,6
21 03.02.2017 06:00 62,0
22 04.02.2017 06:00 52,2
23 06.02.2017 06:00 51,3
24 07.02.2017 06:00 57,5
25 08.02.2017 06:00 59,8
26 09.02.2017 06:00 91,2
27 10.02.2017 06:00 107,9
28 12.02.2017 06:00 65,1
29 13.02.2017 06:00 171,2
30 14.02.2017 06:00 169,5
31 15.02.2017 06:00 127,5
32 16.02.2017 06:00 101,4
33 17.02.2017 06:00 56,8
34 18.02.2017 06:00 76,3
35 14.03.2017 06:00 62,1
36 15.03.2017 06:00 55,5
37 23.03.2017 06:00 56,7
38 18.10.2017 06:00 53,9
39 19.10.2017 06:00 51,4
40 07.11.2017 06:00 52,4
41 08.11.2017 06:00 61,9
42 09.11.2017 06:00 52,1
43 16.11.2017 06:00 52,5
44 02.12.2017 06:00 60,0
45 16.12.2017 06:00 58,7
46 19.12.2017 06:00 50,3
47 20.12.2017 06:00 69,6