Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: HHKBA
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Pořadí Datum Hodnota
1 07.01.2017 06:00 74,4
2 08.01.2017 06:00 76,0
3 09.01.2017 06:00 65,2
4 11.01.2017 06:00 53,2
5 18.01.2017 06:00 51,0
6 19.01.2017 06:00 129,9
7 20.01.2017 06:00 151,4
8 21.01.2017 06:00 185,8
9 22.01.2017 06:00 57,6
10 23.01.2017 06:00 59,7
11 24.01.2017 06:00 56,0
12 25.01.2017 06:00 77,1
13 27.01.2017 06:00 56,5
14 28.01.2017 06:00 65,1
15 29.01.2017 06:00 101,0
16 30.01.2017 06:00 68,8
17 31.01.2017 06:00 53,9
18 01.02.2017 06:00 98,1
19 02.02.2017 06:00 51,3
20 03.02.2017 06:00 63,0
21 04.02.2017 06:00 67,1
22 07.02.2017 06:00 58,5
23 08.02.2017 06:00 61,0
24 09.02.2017 06:00 79,1
25 10.02.2017 06:00 59,7
26 12.02.2017 06:00 73,7
27 13.02.2017 06:00 125,8
28 14.02.2017 06:00 92,0
29 15.02.2017 06:00 97,0
30 16.02.2017 06:00 127,1
31 17.02.2017 06:00 91,3
32 14.03.2017 06:00 50,3
33 16.08.2017 06:00 51,3
34 18.10.2017 06:00 60,3
35 19.10.2017 06:00 55,6
36 02.12.2017 06:00 63,2
37 20.12.2017 06:00 67,5