Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CTABA
Lokalita: Tábor
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 100,5
2 08.01.2017 06:00 52,9
3 10.01.2017 06:00 56,8
4 11.01.2017 06:00 58,5
5 18.01.2017 06:00 75,0
6 19.01.2017 06:00 137,2
7 20.01.2017 06:00 182,0
8 21.01.2017 06:00 185,4
9 22.01.2017 06:00 118,9
10 23.01.2017 06:00 89,0
11 24.01.2017 06:00 68,9
12 27.01.2017 06:00 63,6
13 28.01.2017 06:00 80,4
14 29.01.2017 06:00 93,9
15 30.01.2017 06:00 58,1
16 31.01.2017 06:00 73,5
17 01.02.2017 06:00 87,6
18 02.02.2017 06:00 71,1
19 03.02.2017 06:00 92,2
20 04.02.2017 06:00 64,6
21 07.02.2017 06:00 55,5
22 08.02.2017 06:00 71,5
23 09.02.2017 06:00 56,5
24 12.02.2017 06:00 53,0
25 13.02.2017 06:00 57,3
26 14.02.2017 06:00 69,6
27 15.02.2017 06:00 77,8
28 16.02.2017 06:00 121,2
29 17.02.2017 06:00 53,0
30 25.02.2017 06:00 50,1
31 27.02.2017 06:00 58,1
32 13.03.2017 06:00 56,5
33 15.03.2017 06:00 52,8
34 16.03.2017 06:00 51,6
35 17.10.2017 06:00 50,6
36 20.10.2017 06:00 51,3
37 03.11.2017 06:00 57,0
38 04.11.2017 06:00 55,6
39 15.11.2017 06:00 57,6
40 22.11.2017 06:00 64,9
41 23.11.2017 06:00 54,4
42 26.12.2017 06:00 52,2