Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: JTREA
Lokalita: Třebíč
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 87,5
2 11.01.2017 06:00 60,1
3 18.01.2017 06:00 58,4
4 19.01.2017 06:00 96,0
5 20.01.2017 06:00 99,0
6 21.01.2017 06:00 105,5
7 22.01.2017 06:00 75,6
8 23.01.2017 06:00 74,2
9 24.01.2017 06:00 60,8
10 27.01.2017 06:00 58,4
11 28.01.2017 06:00 70,6
12 29.01.2017 06:00 58,2
13 30.01.2017 06:00 54,3
14 31.01.2017 06:00 69,5
15 01.02.2017 06:00 89,0
16 08.02.2017 06:00 53,4
17 09.02.2017 06:00 73,2
18 13.02.2017 06:00 106,8
19 14.02.2017 06:00 75,0
20 16.02.2017 06:00 85,7