Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZUHRA
Lokalita: Uherské Hradiště
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 96,4
2 02.01.2017 06:00 80,9
3 07.01.2017 06:00 52,6
4 08.01.2017 06:00 90,3
5 09.01.2017 06:00 105,7
6 10.01.2017 06:00 89,7
7 11.01.2017 06:00 54,6
8 16.01.2017 06:00 64,0
9 17.01.2017 06:00 61,6
10 18.01.2017 06:00 61,7
11 19.01.2017 06:00 124,2
12 20.01.2017 06:00 161,8
13 21.01.2017 06:00 154,0
14 22.01.2017 06:00 85,2
15 23.01.2017 06:00 100,7
16 24.01.2017 06:00 76,5
17 25.01.2017 06:00 77,1
18 26.01.2017 06:00 81,7
19 27.01.2017 06:00 76,0
20 28.01.2017 06:00 63,6
21 29.01.2017 06:00 68,5
22 30.01.2017 06:00 90,0
23 31.01.2017 06:00 53,8
24 01.02.2017 06:00 83,3
25 02.02.2017 06:00 62,7
26 03.02.2017 06:00 64,5
27 06.02.2017 06:00 74,7
28 07.02.2017 06:00 63,7
29 08.02.2017 06:00 75,6
30 09.02.2017 06:00 103,9
31 10.02.2017 06:00 71,2
32 12.02.2017 06:00 76,3
33 13.02.2017 06:00 166,6
34 14.02.2017 06:00 162,9
35 15.02.2017 06:00 145,0
36 16.02.2017 06:00 110,7
37 17.02.2017 06:00 60,4
38 18.02.2017 06:00 79,6
39 19.02.2017 06:00 52,4
40 13.03.2017 06:00 52,7
41 14.03.2017 06:00 73,9
42 15.03.2017 06:00 63,8
43 23.03.2017 06:00 66,0
44 18.10.2017 06:00 55,2
45 19.10.2017 06:00 63,4
46 20.10.2017 06:00 61,1
47 07.11.2017 06:00 67,5
48 08.11.2017 06:00 75,2
49 09.11.2017 06:00 56,5
50 15.11.2017 06:00 65,7
51 16.11.2017 06:00 57,8
52 02.12.2017 06:00 61,5
53 08.12.2017 06:00 56,0
54 16.12.2017 06:00 65,7
55 17.12.2017 06:00 50,4
56 19.12.2017 06:00 56,9
57 20.12.2017 06:00 83,7
58 21.12.2017 06:00 56,0
59 31.12.2017 06:00 53,6