Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BZNOA
Lokalita: Znojmo
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 52,1
2 08.01.2017 06:00 69,2
3 10.01.2017 06:00 50,8
4 11.01.2017 06:00 64,5
5 18.01.2017 06:00 65,4
6 19.01.2017 06:00 77,2
7 20.01.2017 06:00 114,3
8 21.01.2017 06:00 94,4
9 22.01.2017 06:00 71,5
10 23.01.2017 06:00 84,6
11 24.01.2017 06:00 54,6
12 27.01.2017 06:00 60,1
13 28.01.2017 06:00 76,5
14 29.01.2017 06:00 74,2
15 30.01.2017 06:00 64,0
16 31.01.2017 06:00 81,8
17 01.02.2017 06:00 82,3
18 08.02.2017 06:00 70,3
19 09.02.2017 06:00 87,2
20 12.02.2017 06:00 52,4
21 13.02.2017 06:00 114,7
22 14.02.2017 06:00 79,2
23 16.02.2017 06:00 72,7
24 08.11.2017 06:00 58,5