Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: JJIHA
Lokalita: Jihlava
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 54,6
2 19.01.2017 06:00 79,4
3 20.01.2017 06:00 72,1
4 21.01.2017 06:00 57,0
5 22.01.2017 06:00 55,9
6 23.01.2017 06:00 60,4
7 24.01.2017 06:00 54,7
8 28.01.2017 06:00 58,2
9 01.02.2017 06:00 64,6
10 08.02.2017 06:00 53,9
11 09.02.2017 06:00 55,7
12 13.02.2017 06:00 73,8
13 14.02.2017 06:00 53,1
14 16.02.2017 06:00 53,3