Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULTTA
Lokalita: Litoměřice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 77,8
2 08.01.2017 06:00 68,8
3 09.01.2017 06:00 85,6
4 11.01.2017 06:00 65,5
5 19.01.2017 06:00 131,7
6 20.01.2017 06:00 120,4
7 21.01.2017 06:00 109,1
8 22.01.2017 06:00 97,6
9 23.01.2017 06:00 102,1
10 27.01.2017 06:00 58,1
11 28.01.2017 06:00 62,0
12 29.01.2017 06:00 85,4
13 30.01.2017 06:00 67,1
14 31.01.2017 06:00 58,6
15 01.02.2017 06:00 98,0
16 02.02.2017 06:00 66,5
17 03.02.2017 06:00 84,4
18 04.02.2017 06:00 56,4
19 07.02.2017 06:00 57,2
20 08.02.2017 06:00 61,8
21 09.02.2017 06:00 51,3
22 13.02.2017 06:00 76,3
23 14.02.2017 06:00 68,5
24 15.02.2017 06:00 96,9
25 16.02.2017 06:00 132,8
26 17.02.2017 06:00 64,3
27 13.03.2017 06:00 57,4
28 14.03.2017 06:00 61,0
29 18.10.2017 06:00 73,7
30 19.10.2017 06:00 56,8
31 20.10.2017 06:00 63,0
32 04.11.2017 06:00 54,6
33 17.11.2017 06:00 54,8
34 23.11.2017 06:00 63,5
35 24.11.2017 06:00 55,4
36 01.12.2017 06:00 50,4
37 20.12.2017 06:00 89,1