Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EPAUA
Lokalita: Pardubice Dukla
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 73,9
2 07.01.2017 06:00 62,2
3 08.01.2017 06:00 62,5
4 09.01.2017 06:00 86,4
5 11.01.2017 06:00 60,8
6 18.01.2017 06:00 57,2
7 19.01.2017 06:00 145,0
8 20.01.2017 06:00 177,2
9 21.01.2017 06:00 115,6
10 23.01.2017 06:00 65,8
11 24.01.2017 06:00 61,8
12 25.01.2017 06:00 76,3
13 27.01.2017 06:00 57,0
14 28.01.2017 06:00 65,1
15 29.01.2017 06:00 96,8
16 30.01.2017 06:00 67,0
17 31.01.2017 06:00 58,2
18 01.02.2017 06:00 107,2
19 03.02.2017 06:00 66,4
20 04.02.2017 06:00 91,1
21 07.02.2017 06:00 50,3
22 08.02.2017 06:00 54,2
23 09.02.2017 06:00 69,5
24 13.02.2017 06:00 103,1
25 14.02.2017 06:00 86,4
26 15.02.2017 06:00 120,9
27 16.02.2017 06:00 115,0
28 17.02.2017 06:00 56,5
29 18.10.2017 06:00 60,6
30 19.10.2017 06:00 51,3
31 02.12.2017 06:00 63,4