Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASMIA
Lokalita: Praha 5-Smíchov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 91,3
2 08.01.2017 06:00 76,4
3 09.01.2017 06:00 54,3
4 19.01.2017 06:00 117,2
5 20.01.2017 06:00 160,8
6 21.01.2017 06:00 161,3
7 22.01.2017 06:00 109,6
8 23.01.2017 06:00 99,7
9 25.01.2017 06:00 57,5
10 27.01.2017 06:00 84,5
11 28.01.2017 06:00 69,8
12 29.01.2017 06:00 101,7
13 30.01.2017 06:00 71,8
14 31.01.2017 06:00 60,8
15 01.02.2017 06:00 104,6
16 02.02.2017 06:00 64,7
17 03.02.2017 06:00 82,2
18 04.02.2017 06:00 73,3
19 07.02.2017 06:00 64,2
20 08.02.2017 06:00 62,0
21 09.02.2017 06:00 68,6
22 10.02.2017 06:00 50,1
23 12.02.2017 06:00 52,0
24 13.02.2017 06:00 96,2
25 14.02.2017 06:00 103,0
26 15.02.2017 06:00 133,2
27 16.02.2017 06:00 127,3
28 13.03.2017 06:00 59,9
29 14.03.2017 06:00 52,3
30 16.10.2017 06:00 51,6
31 17.10.2017 06:00 57,3
32 18.10.2017 06:00 60,8
33 19.10.2017 06:00 53,7
34 20.10.2017 06:00 51,0
35 04.11.2017 06:00 53,5
36 08.11.2017 06:00 52,6
37 15.11.2017 06:00 54,4
38 22.11.2017 06:00 58,2
39 23.11.2017 06:00 74,6
40 24.11.2017 06:00 64,8
41 01.12.2017 06:00 69,5