Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SKLSA
Lokalita: Kladno-Švermov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 101,8
2 08.01.2017 06:00 117,0
3 09.01.2017 06:00 63,8
4 10.01.2017 06:00 58,0
5 18.01.2017 06:00 108,6
6 19.01.2017 06:00 163,4
7 20.01.2017 06:00 216,5
8 21.01.2017 06:00 193,8
9 22.01.2017 06:00 157,6
10 23.01.2017 06:00 102,1
11 24.01.2017 06:00 58,0
12 25.01.2017 06:00 73,3
13 26.01.2017 06:00 70,3
14 27.01.2017 06:00 119,5
15 28.01.2017 06:00 75,7
16 29.01.2017 06:00 152,2
17 30.01.2017 06:00 81,1
18 31.01.2017 06:00 77,8
19 01.02.2017 06:00 121,0
20 02.02.2017 06:00 80,5
21 03.02.2017 06:00 130,9
22 04.02.2017 06:00 58,0
23 05.02.2017 06:00 71,5
24 06.02.2017 06:00 52,7
25 07.02.2017 06:00 70,7
26 08.02.2017 06:00 67,1
27 09.02.2017 06:00 70,9
28 10.02.2017 06:00 58,6
29 12.02.2017 06:00 83,2
30 13.02.2017 06:00 139,4
31 14.02.2017 06:00 134,2
32 15.02.2017 06:00 152,5
33 16.02.2017 06:00 175,5
34 18.02.2017 06:00 64,3
35 04.03.2017 06:00 54,6
36 13.03.2017 06:00 76,0
37 14.03.2017 06:00 50,5
38 16.03.2017 06:00 55,5
39 23.03.2017 06:00 53,9
40 01.10.2017 06:00 57,1
41 17.10.2017 06:00 54,8
42 18.10.2017 06:00 64,2
43 19.10.2017 06:00 61,6
44 20.10.2017 06:00 53,0
45 03.11.2017 06:00 63,1
46 04.11.2017 06:00 71,2
47 08.11.2017 06:00 68,0
48 17.11.2017 06:00 64,9
49 23.11.2017 06:00 73,0
50 24.11.2017 06:00 51,3
51 01.12.2017 06:00 100,7
52 02.12.2017 06:00 69,1
53 27.12.2017 06:00 57,0