Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SKLMA
Lokalita: Kladno-střed města
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 75,3
2 08.01.2017 06:00 53,1
3 19.01.2017 06:00 116,0
4 20.01.2017 06:00 158,2
5 21.01.2017 06:00 159,8
6 22.01.2017 06:00 108,8
7 23.01.2017 06:00 81,3
8 27.01.2017 06:00 60,1
9 28.01.2017 06:00 59,0
10 29.01.2017 06:00 98,1
11 30.01.2017 06:00 70,0
12 31.01.2017 06:00 64,8
13 01.02.2017 06:00 97,0
14 02.02.2017 06:00 66,3
15 03.02.2017 06:00 75,3
16 09.02.2017 06:00 63,1
17 10.02.2017 06:00 50,8
18 12.02.2017 06:00 52,4
19 13.02.2017 06:00 95,1
20 14.02.2017 06:00 97,5
21 15.02.2017 06:00 110,0
22 16.02.2017 06:00 68,3