Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SMBOA
Lokalita: Mladá Boleslav
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 63,8
2 07.01.2017 06:00 56,8
3 08.01.2017 06:00 55,0
4 09.01.2017 06:00 50,8
5 11.01.2017 06:00 52,6
6 17.01.2017 06:00 58,5
7 18.01.2017 06:00 75,9
8 19.01.2017 06:00 122,0
9 20.01.2017 06:00 136,2
10 21.01.2017 06:00 173,1
11 22.01.2017 06:00 52,3
12 23.01.2017 06:00 52,8
13 27.01.2017 06:00 51,3
14 28.01.2017 06:00 63,4
15 29.01.2017 06:00 92,7
16 30.01.2017 06:00 63,3
17 31.01.2017 06:00 53,5
18 01.02.2017 06:00 74,6
19 03.02.2017 06:00 59,8
20 04.02.2017 06:00 63,9
21 05.02.2017 06:00 51,5
22 07.02.2017 06:00 52,9
23 08.02.2017 06:00 54,8
24 09.02.2017 06:00 56,3
25 13.02.2017 06:00 81,2
26 14.02.2017 06:00 80,8
27 15.02.2017 06:00 111,5
28 16.02.2017 06:00 135,0
29 17.10.2017 06:00 52,5
30 18.10.2017 06:00 60,7
31 19.10.2017 06:00 68,2
32 20.10.2017 06:00 52,2
33 20.12.2017 06:00 81,0
34 31.12.2017 06:00 112,4