Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLAA
Lokalita: Plzeň-Slovany
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 64,2
2 08.01.2017 06:00 50,1
3 18.01.2017 06:00 56,2
4 19.01.2017 06:00 125,0
5 20.01.2017 06:00 145,6
6 21.01.2017 06:00 160,1
7 22.01.2017 06:00 152,1
8 23.01.2017 06:00 180,7
9 24.01.2017 06:00 87,2
10 27.01.2017 06:00 81,9
11 28.01.2017 06:00 93,6
12 29.01.2017 06:00 143,5
13 30.01.2017 06:00 104,7
14 31.01.2017 06:00 82,5
15 01.02.2017 06:00 97,8
16 02.02.2017 06:00 75,0
17 03.02.2017 06:00 96,5
18 04.02.2017 06:00 50,6
19 07.02.2017 06:00 54,7
20 08.02.2017 06:00 67,9
21 09.02.2017 06:00 70,8
22 10.02.2017 06:00 50,8
23 12.02.2017 06:00 50,6
24 13.02.2017 06:00 65,2
25 14.02.2017 06:00 110,3
26 15.02.2017 06:00 127,4
27 16.02.2017 06:00 83,7
28 13.03.2017 06:00 50,4
29 04.11.2017 06:00 57,3
30 08.11.2017 06:00 54,3
31 23.11.2017 06:00 66,6