Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TTROA
Lokalita: Třinec-Kosmos
Pořadí Datum Hodnota
1 06.01.2017 06:00 74,7
2 07.01.2017 06:00 83,1
3 08.01.2017 06:00 258,6
4 09.01.2017 06:00 202,5
5 10.01.2017 06:00 58,2
6 16.01.2017 06:00 83,2
7 17.01.2017 06:00 66,7
8 18.01.2017 06:00 89,6
9 19.01.2017 06:00 132,0
10 20.01.2017 06:00 68,8
11 21.01.2017 06:00 71,0
12 23.01.2017 06:00 66,1
13 24.01.2017 06:00 100,9
14 25.01.2017 06:00 171,8
15 26.01.2017 06:00 105,1
16 27.01.2017 06:00 54,7
17 28.01.2017 06:00 100,3
18 29.01.2017 06:00 133,2
19 31.01.2017 06:00 57,8
20 01.02.2017 06:00 226,8
21 03.02.2017 06:00 68,2
22 04.02.2017 06:00 166,3
23 06.02.2017 06:00 94,0
24 07.02.2017 06:00 61,8
25 08.02.2017 06:00 70,8
26 09.02.2017 06:00 115,0
27 10.02.2017 06:00 185,8
28 11.02.2017 06:00 194,5
29 12.02.2017 06:00 172,8
30 13.02.2017 06:00 210,3
31 14.02.2017 06:00 128,3
32 15.02.2017 06:00 76,0
33 16.02.2017 06:00 82,2
34 17.02.2017 06:00 73,7
35 18.02.2017 06:00 55,5
36 12.03.2017 06:00 52,7
37 13.03.2017 06:00 60,8
38 14.03.2017 06:00 68,8
39 15.03.2017 06:00 54,6
40 23.03.2017 06:00 62,6
41 24.03.2017 06:00 58,6
42 04.04.2017 06:00 51,0
43 05.04.2017 06:00 53,7
44 02.05.2017 06:00 59,5
45 19.10.2017 06:00 58,9
46 20.10.2017 06:00 55,0
47 07.11.2017 06:00 74,9
48 09.11.2017 06:00 61,3
49 15.11.2017 06:00 50,2
50 16.11.2017 06:00 51,9
51 01.12.2017 06:00 65,2
52 02.12.2017 06:00 82,7
53 03.12.2017 06:00 61,6
54 16.12.2017 06:00 72,7
55 17.12.2017 06:00 50,1
56 18.12.2017 06:00 75,0