Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MTŘ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TTRKA
Lokalita: Třinec-Kanada
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 52,4
2 06.01.2017 06:00 71,0
3 07.01.2017 06:00 65,5
4 08.01.2017 06:00 188,7
5 09.01.2017 06:00 138,4
6 10.01.2017 06:00 54,8
7 16.01.2017 06:00 98,7
8 17.01.2017 06:00 65,2
9 18.01.2017 06:00 79,1
10 19.01.2017 06:00 130,1
11 20.01.2017 06:00 83,5
12 21.01.2017 06:00 79,1
13 23.01.2017 06:00 74,3
14 24.01.2017 06:00 94,7
15 25.01.2017 06:00 165,9
16 26.01.2017 06:00 89,4
17 27.01.2017 06:00 77,5
18 28.01.2017 06:00 90,0
19 29.01.2017 06:00 79,7
20 30.01.2017 06:00 78,4
21 31.01.2017 06:00 62,5
22 01.02.2017 06:00 222,3
23 02.02.2017 06:00 71,5
24 03.02.2017 06:00 86,0
25 04.02.2017 06:00 174,5
26 06.02.2017 06:00 83,7
27 07.02.2017 06:00 59,4
28 08.02.2017 06:00 68,0
29 09.02.2017 06:00 110,4
30 10.02.2017 06:00 191,9
31 11.02.2017 06:00 187,1
32 12.02.2017 06:00 168,1
33 13.02.2017 06:00 226,7
34 14.02.2017 06:00 132,8
35 15.02.2017 06:00 80,4
36 16.02.2017 06:00 90,1
37 17.02.2017 06:00 66,3
38 08.03.2017 06:00 55,6
39 12.03.2017 06:00 64,2
40 13.03.2017 06:00 64,3
41 14.03.2017 06:00 61,8
42 15.03.2017 06:00 74,0
43 23.03.2017 06:00 60,0
44 04.04.2017 06:00 57,6
45 02.05.2017 06:00 53,2
46 03.05.2017 06:00 51,0
47 10.08.2017 06:00 52,7
48 19.10.2017 06:00 54,9
49 06.11.2017 06:00 56,9
50 07.11.2017 06:00 74,9
51 08.11.2017 06:00 78,5
52 09.11.2017 06:00 54,5
53 16.11.2017 06:00 52,1
54 02.12.2017 06:00 87,5
55 03.12.2017 06:00 58,3
56 16.12.2017 06:00 70,5
57 18.12.2017 06:00 69,8