Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOVKA
Lokalita: Opava-Kateřinky
Pořadí Datum Hodnota
1 07.01.2017 06:00 66,3
2 08.01.2017 06:00 114,1
3 09.01.2017 06:00 163,6
4 17.01.2017 06:00 64,2
5 18.01.2017 06:00 73,8
6 19.01.2017 06:00 103,8
7 20.01.2017 06:00 102,4
8 21.01.2017 06:00 105,9
9 23.01.2017 06:00 51,9
10 24.01.2017 06:00 64,3
11 25.01.2017 06:00 84,1
12 26.01.2017 06:00 74,0
13 28.01.2017 06:00 50,5
14 30.01.2017 06:00 58,9
15 31.01.2017 06:00 59,0
16 01.02.2017 06:00 133,5
17 03.02.2017 06:00 65,0
18 04.02.2017 06:00 153,5
19 06.02.2017 06:00 68,2
20 07.02.2017 06:00 69,1
21 08.02.2017 06:00 77,1
22 09.02.2017 06:00 98,2
23 10.02.2017 06:00 126,3
24 11.02.2017 06:00 133,2
25 12.02.2017 06:00 144,5
26 13.02.2017 06:00 132,2
27 14.02.2017 06:00 197,2
28 15.02.2017 06:00 87,0
29 16.02.2017 06:00 80,2
30 17.02.2017 06:00 59,8
31 13.03.2017 06:00 51,9
32 14.03.2017 06:00 67,2
33 23.03.2017 06:00 60,2
34 04.04.2017 06:00 51,9
35 27.09.2017 06:00 53,1
36 18.10.2017 06:00 55,4
37 19.10.2017 06:00 70,0
38 07.11.2017 06:00 57,8
39 08.11.2017 06:00 65,7
40 15.11.2017 06:00 56,8
41 16.11.2017 06:00 87,9
42 01.12.2017 06:00 50,5
43 02.12.2017 06:00 69,1