Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SBERA
Lokalita: Beroun
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 104,7
2 08.01.2017 06:00 66,7
3 09.01.2017 06:00 65,0
4 11.01.2017 06:00 50,4
5 18.01.2017 06:00 70,5
6 19.01.2017 06:00 125,0
7 20.01.2017 06:00 168,9
8 21.01.2017 06:00 172,8
9 22.01.2017 06:00 145,8
10 23.01.2017 06:00 126,8
11 24.01.2017 06:00 56,6
12 25.01.2017 06:00 69,7
13 27.01.2017 06:00 83,6
14 28.01.2017 06:00 75,1
15 29.01.2017 06:00 115,7
16 30.01.2017 06:00 80,8
17 31.01.2017 06:00 64,6
18 01.02.2017 06:00 108,3
19 02.02.2017 06:00 68,4
20 03.02.2017 06:00 100,2
21 04.02.2017 06:00 69,1
22 07.02.2017 06:00 63,8
23 08.02.2017 06:00 71,1
24 09.02.2017 06:00 76,3
25 10.02.2017 06:00 53,9
26 12.02.2017 06:00 60,8
27 13.02.2017 06:00 93,3
28 14.02.2017 06:00 114,0
29 15.02.2017 06:00 122,1
30 16.02.2017 06:00 110,8
31 13.03.2017 06:00 63,8
32 08.11.2017 06:00 64,7
33 23.11.2017 06:00 61,0
34 24.11.2017 06:00 70,0
35 01.12.2017 06:00 65,3
36 02.12.2017 06:00 59,5